Στα 17 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος έχουν διατεθεί εκατομμύρια Ευρώ σε εκατοντάδες αναξιοπαθούντες ανθρώπους και σε διάφορα Ιδρύματα, Σωματεία, Ενώσεις που φροντίζουν και περιθάλπουν παιδιά.

Με αποκλειστική δαπάνη του Ιδρύματος κτίστηκε το «Σπίτι της Υακίνθης», ένα από τα σπίτια των Παιδικών Χωριών SOS στο Αρίστηνο Θράκης.

Το Ίδρυμα ανέλαβε την συντήρηση του σπιτιού αυτού καθώς επίσης και ενός σπιτιού των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης σε ετήσια βάση.

Κάθε χρόνο διατίθενται βοηθήματα πέρα από τα Παιδικά Χωριά SOS και στην ΕΛΕΠΑΠ, στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας κλπ., φορείς οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προσφέρουν με τα θεραπευτικά, συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματά τους σημαντικό έργο σε παιδιά με κινητικές διαταραχές και αναπηρίες.