Στοιχεία Επικοινωνίας

Η έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα και η διεύθυνση των γραφείων του:
Λεωφόρος Αν. Συγγρού 98-100
ΤΚ 117 41

το τηλέφωνο επικοινωνίας  210 – 6453436

ο αριθμός του φαξ  210 – 6431359

και τα e-mail : koin_idr@otenet.gr ή kidrima@otenet.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας